Laury uniwersyteckie

2022

Ideą Gali Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. Studia to niezwykły czas kształtowania swojej tożsamości i zdobywania wielu kompetencji. Niezwykle istotne jest to, aby młodzi ludzie podczas studiów znaleźli miejsca i osoby, którzy chętnie służą pomocą oraz korzystali z możliwości uczestnictwa w inicjatywach odbywających się na ich uczelniach.

Projekt Naukowy

Dla projektów o charakterze naukowym, realizowanych w ramach koła naukowego, organizacji studenckiej bądź w ramach szkoły letniej oraz współpracy z innymi organizacjami w formie np. przeprowadzenia badań, opublikowania artykułu, eseju lub formy multimedialnej o treści naukowej, równych form prezentacji naukowej, opracowania raportu lub opinii.

Matematyka w obiektywie

Matematyka w obiektywie to międzynarodowy konkurs popularyzujący matematykę za pomocą fotografii. Abstrakcyjne obiekty matematyczne (pojęcia, zależności, twierdzenia) zostają przybliżone przez autorów za pomocą ich widzialnych reprezentacji. W ramach projektu prowadzone są badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, wydawane są publikacje naukowe, organizowane są ogólnopolskie i  międzynarodowe konferencje naukowe, wystawy (między innymi w siedzibie Senatu RP, wykłady otwarte oraz warsztaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.mwo.usz.edu.pl

Dziedzictwo Kulturowe

Głównym założeniem projektu jest zapoczątkowanie współpracy między Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Odziałem Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie potocznie zwany Centrum Szkła i Ceramiki a Studenckim Kołem Naukowym Wzorniczym Prototyp. Miejsce to poprzez swoją działalność dydaktyczną, edukacyjną, wystawienniczą i kulturalną przybliża Krakowianom oraz turystom historię i technologię sztuki szklarskiej.

Granice spotkań

Pogranicze od lat fascynuje badaczy, pisarzy, dziennikarzy, a nawet turystów spragnionych w swoich wyprawach pewnej „egzotyki”. Był i jest to teren spotkania się różnych narodowości, kultur, tradycji, religii czy mentalności. Nie zawsze należał do łatwych tematów i nieraz był pomijany w codziennym dyskursie. Pogranicze jako terytorium mieszane narodowościowo i wyznaniowo tworzy specyficzną kulturę, zachodzą na nim specyficzne procesy społeczne, a wszystko to sprawia, że dla ludzi "z centrum” jest ono egzotyczne, ciekawe, a jednocześnie nierozumiane. Projekt "granice spotkań" nie tylko przybliżył jego uczestnikom miejsca pogranicza takie jak: Sądecczyzna, Śląsk Cieszyński, Ziemia przemyska czy Kaszuby, ale przede wszystkim związaną z nimi ciekawą, gdyż wielokulturową historię. Badanie znajdującej się tam różnorodności narodowej, etnicznej i kulturowej rozbudziło natomiast świadomość nie tylko ich wyjątkowości, ale przede wszystkim wielu problemów z którymi ludność pogranicza musiała (i dalej musi) nieustannie się zmagać.

Uniwersytet Perspektyw

Dla organizacji lub projektów, które wspierają studentów w rozwoju zawodowym oraz umożliwiają zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na rynku pracy.

Akademia Rozwoju Młodego Naukowca

Akademia Rozwoju Młodego Naukowca to projekt skierowany do przedstawicieli kół naukowych i organizacji studenckich. Celem projektu jest wsparcie, a także umożliwienie rozwoju, zdobywania niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu zarządzania organizacjami zajmującymi się rozwojem naukowym oraz popularyzacją nauki. Projekt ten realizuje w.w. cele poprzez umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://akademia.usz.edu.pl

#niezamłodzi

Kampania ma na celu propagowanie stwarzania młodym osobom możliwości rozwoju na różnych płaszczyznach bez dyskryminacji ze względu na wiek oraz otwarcie drogi młodym w ich dążeniach do celu. Pragniemy zachęcić społeczność akademicką do tego, by wspierała młodzież w ich działaniach, a także zainspirować młode osoby do podejmowania wyzwań i wiary we własne możliwości. Głęboko wierzymy, że ich aktywna postawa i udział w wielu przedsięwzięciach przyczynią się do zwiększenia samoświadomości kolejnych pokoleń i tym samym staną się szansą na stworzenie innowacyjnej przyszłości.

Studenckie Konwersacje Językowe

Studenckie Konwersacje Językowe są projektem cyklicznym, który co semestr podnosi kompetencje studentów w zakresie znajomości języków obcych oraz metodyki ich nauczania. Podczas trwania każdej edycji cieszą się znaczącym zainteresowaniem studentów całego Uniwersytetu, dla których często są okazją do odkrycia języków obcych nieobecnych w ofercie dydaktycznej przypisanych do ich kierunku studiów. Tym samym, projekt poszerza perspektywy zdobywania umiejętności, które mogą być postrzegane za niecodzienne ze względu na brak powszechnie dostępnych możliwości do pozyskania je w alternatywny sposób.

Projekt Sportowy

Dla projektów promujących rywalizację sportową, aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

Wielkie MORSOWANIE

Dla jednych powód do żartów, dla nas przekraczanie barier i własnych słabości... "Wielkie MORSOWANIE" to projekt stworzony przez Komisję Sportu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, by pokazać wszelkie zalety zyskującej popularność aktywności na chłodne dni.
W listopadzie ubiegłego roku nad Jeziorkiem Czerniakowskim na warszawskim Mokotowie grupa śmiałków zebrała się, by wkroczyć na nieznane wody niczym piraci z pewnej znanej serii filmów. Część z nich już wcześniej podejmowała próby poskromienia mroźnych wód, natomiast dla innych była to pierwsza „walka” z żywiołem. Każdy uczestnik wydarzenia mógł poczuć adrenalinę na własnej skórze. Ochotnicy, którzy podołali zadaniu byli zachwyceni - chętni i gotowi, aby jeszcze raz próbować walczyć z granicą własnych wytrzymałości. Od tego czasu chodzą słuchy jakby ci śmiałkowie zostali pogromcami lodu i chłodu, a dodatkowo ludzie powiadają, że sama Elza może się ich bać....

#rUSzamysię

#rUSzamysię to projekt, podczas którego odbywały się treningi biegowe na różnym poziomie zaawansowania dla zainteresowanych mieszkańców miasta Szczecin. Treningi odbywały się cyklicznie na przełomie kwietnia-czerwca w każdy czwartek, a łącznie odbyło się 9 treningów. Treningi prowadzili doświadczeni sportowcy oraz studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia.
Każdy z biegów rozpoczynał się rozgrzewką, którą prowadzili goście specjalni, między innymi trenerzy przygotowania merytorycznego.
Trasa biegu w zależności od poziomu zaawansowania liczyła do 5 km. Zbiórka przed każdym z treningów jak i zakończenie ich zaplanowane było pod pomnikiem Czynu Polaków na Jasnych Błoniach. Przebieg biegów obejmował aleje Parku Kasprowicza. Udział w treningu należało potwierdzić wysłaniem screena z aplikacji biegowej za pomocą formularza. Uczestnicy, którzy w ten sposób potwierdzili udział w co najmniej 4 z 9 treningów otrzymywali dedykowaną koszulkę biegową.

KultURalia E-Sport Tournament

Kulturalia E-Sport Tournament - jest to turniej e-sportowy, czyli forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Zawody e-sportowe często przyjmują formę zorganizowanej wieloosobowej gry komputerowej, gdzie zawodowi gracze prowadzą rozgrywkę indywidualnie lub w drużynach, zebrani fizycznie (tzw. LAN party). Podczas zeszłorocznej edycji projektu mury Podkarpackiego Centrum Innowacji ugościły, aż 8 drużyn, specjalizujących się w grach tj. Counter Strike Global Offensive oraz League of Legends. Przez dwa dni wydarzenia gościliśmy około 100 osób na widowni. Mecze rozgrywane w obu grach wzbudziły ogromne emocje zarówno u graczy, jak i na widowni. Całe wydarzenie było transmitowane na żywo, a transmisja była dodatkowo komentowana przez bardzo znanych komentatorów w środowisku e-sportowym m.in przez Bartłomieja Sękowskiego. Całe wydarzenie w opinii graczy, dorównywało poziomem innym, dużo większym imprezom tego typu.

Projekt Kulturalny

Dla projektów mających na celu popularyzowanie działań kulturalnych lub artystycznych wśród społeczności akademickiej, rozwijanie kreatywności studentów, promowanie talentów oraz rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami.

Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności

Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności to uczelniana uroczystość organizowana przez Samorząd Studencki, w trakcie której nagradzani są studenci za ich osiągnięcia i twórczość artystyczną, prospołeczną, naukową oraz sportową. Studenci mogą zgłaszać swoje osiągnięcia i twórczość za pomocą formularza, a następnie spośród wszystkich zgłoszeń kapituła konkursowa wybiera zwycięzcę w każdej kategorii. W ramach wydarzenia nagradzani są również pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego w takich kategoriach jak Mentorzy Wydziałów, Przyjaciel Studentów, Przyjazny Dziekanat czy Przyjazny Akademik. Podczas uroczystości docenione zostają również jednostki wspierające i współpracujące ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego. W ubiegłej edycji wśród grona wyróżnionych znaleźli się między innymi Bank PEKAO S.A., Forum Uniwersytetów Polskich czy R3 Polska. Gala to również okazja do zaprezentowania talentów uzdolnionych studentów - podczas ubiegłorocznej uroczystości zagrała dla wszystkich gości Gosia Romanowska znana pod pseudonimem Gree.

Studencki Tydzień Sztuki

Za promowanie dziedzictwa kulturowego Krakowa, stwarzanie przestrzeni do dyskusji o współczesnej sztuce i świecie, promowanie świadomego obcowania ze sztuką, rozwijanie talentów studenckich. Za wspieranie instytucji kulturalnych oraz prywatnych przedsiębiorców-artystów i dbanie o ciągłość oraz jakość projektu od wielu lat. Studencki Tydzień Sztuki to projekt, którego głównym celem jest sprawienie, aby obcowanie ze sztuką i najróżniejszymi jej wymiarami oraz dziedzictwem kulturowym Krakowa stało się przystępne dla osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Plebiscyt Belfra UWM

Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego co roku wybierają najpopularniejszego nauczyciela akademickiego, jednocześnie nadając mu tytuł Belfra. Odbywają się trzy etapy głosowania. W pierwszym z nich, każdy student może zgłosić swojego kandydata do zdobycia tytułu Belfra. W II etapie, każdy wydział po wyłonieniu najlepszej trójki głosuje i typuje swojego przedstawiciela do finału. Trzeci etap to bitwa międzywydziałowa. W tym etapie żaki za pośrednictwem specjalnej aplikacji oddają głos raz dziennie przez tydzień, na wybranego przez siebie wykładowcę. Zwycięzcy ogłaszani są podczas Gali Belfer, organizowanej przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego. Na wydarzenie co roku zapraszane są władze Uniwersytetu, a oprócz nich także dziekani każdego z wydziałów, sponsorzy, zaproszeni goście i przede wszystkim studenci. Naszą Galę co roku uświetnia występ wybitnych artystów takich jak: Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska, Studio Accantus, Stanisław Sojka, Czesław Mozil i wiele innych.

Projekt Dydaktyczny

Dla projektów wdrażających nowoczesne techniki nauczania, których misja i cel nakierowane są na nieustanne podnoszenie szeroko pojętej jakości kształcenia. Projekty te powinny promować innowacyjne podejście do nauczania, kreatywne rozwinięcie technik studiowania oraz pozyskiwania wiedzy.

ABC Studenta, czyli podróż w głąb swoich możliwości

ABC Studenta to projekt, dzięki któremu studenci mogą przyswoić i następnie wykorzystać w praktyce wiedzę o metodach efektywnej nauki, zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni wyższych, rozpocząć działalność w kołach naukowych i organizacjach pozarządowych, udoskonalić umiejętności miękkie oraz spotkać się z władzami uczelni i przewodniczącymi organizacji studenckich. Projekt ten składa się z trzech części. W pierwszej części, która była realizowana w formie asynchronicznej, został nagrany 10-odcinkowy cykl filmów szkoleniowych z efektywnej nauki. Był on opracowany na podstawie najnowszej literatury naukowej. W części online trenerzy umiejętności miękkich i samorządowcy zapoznają studentów z funkcjonowaniem uczelni i prowadzą warsztaty z udoskonalania umiejętności miękkich. Natomiast w części stacjonarnej, podczas targów kół naukowych i organizacji studenckich, uczestnicy szkoleń mogą nauczyć się jak przełożyć zdobytą wcześniej wiedzę na praktykę. Celem projektu jest zwiększenie efektywności studiowania oraz poprawa skuteczności w realizowaniu się w pracy naukowca i społecznika. Szczególnym walorem projektu jest łączenie teorii opartej na badaniach naukowych z jej praktycznym wykorzystaniem przez studentów w życiu codziennym.

STUDENT’S RIGHTS CHALLENGE

SRC to forma rozrywki umysłowej, w której grupa osób w ograniczonym czasie rozwiązuje różne zagadki z zakresu praw i obowiązków studenta, których celem jest znalezienie klucza do wyjścia. Zespoły mają za zadanie rozwiązanie wszystkich zagadek przy pomocy przekazanych im wskazówek. W trakcie Gry uczestnicy w sposób przystępny i ciekawy poznają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku oraz miejsca z nim związane. Dzięki temu będą mogli poszerzyć wiedzę o swojej uczelni oraz lepiej przyswoić prawa i obowiązki studenta. Szczegóły realizacji zadań i sposób ich punktacji zostaną podane Uczestnikom przed rozpoczęciem zadań. Gra polega na rozwiązywaniu zagadek, do ułożenia których podstawą były: a. Statut Uniwersytetu w Białymstoku, b. Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku, c. Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku.

Akcja Ewaluacja

Co roku, na przełomie marca i kwietnia odbywa się ankietyzacja studentów, która polega na zebraniu od nich informacji dotyczących szeroko rozumianej jakości studiowania w Uniwersytecie Szczecińskim. Studenci odpowiadają na pytania dotyczące obecnej jakości form wsparcia, rozwoju i komfortu studiowania w Uczelni. Podczas ankietyzacji można ocenić jakość kontaktu i udzielonej pomocy w takich jednostkach jak dziekanaty, samorząd studencki czy punkt pomocy psychologicznej. Oceniany jest również proces przyznawania świadczeń czy jakość i dostępność do dodatkowej aktywności studentów (np. Strefa Kultury, Erasmus+ czy Akademickie Biuro Karier). Oprócz tego studenci oceniają kwestie związane z kształceniem takie jak np. dostępność do materiałów dydaktycznych, informacje o konsultacjach prowadzących, przedstawienie zasad zaliczenia podczas pierwszych zajęć. Opracowane wyniki ankiet trafiają do Władz Uczelni w celu przedstawienia stanowiska studentów i możliwych modyfikacji w niektórych procesach zachodzących w Uczelni z zakresu spraw studenckich. W ramach Akcji Ewaluacji losowany jest również student, który otrzymuje zestaw nagród - w tegorocznej edycji był to zestaw z aparatem Instax, bony od partnerów oraz bluza z logo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Media Uniwersyteckie

Dla instytucji medialnych działających na uniwersytetach klasycznych, w tym m.in. radia, telewizje, magazyny studenckie.

Uniwerek.TV

Uniwerek.TV to studencka telewizja działająca przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz codziennej działalności medialnej, podczas tworzenia reportaży, artykułów, relacji zdjęciowych etc, tworzą liczne wydarzenia, które posiadają ogólnopolski rozgłos takie jak: Stage4YOU oraz Konferencja Mediów Studenckich. Uniwerek.TV odpowiada za realizację live największych wydarzeń organizowanych przez ZSS UW, jak np JUWenalia czy debaty.

NiUS Radio

NiUS Radio jest akademicką stacją radiową realizowaną w ramach Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego. NiUS Radio posiada stałą ramówkę z audycjami z zakresu nauki, kultury i sportu, wywiady i dyskusje z ekspertami z różnych dziedzin. W pracach radia biorą udział studenci Uczelni, dzięki czemu mogą rozwijać swoje zainteresowania, a także przedstawiać swoje sukcesy i pasje wśród słuchaczy. Poza dostępną muzyką NiUS Radio posiada swoje audycje, które prowadzą studenci i pracownicy Uczelni (np. Lekcja USpołeczniania, Piłka w grze, Stacja Motywacja). NiUS Radio posiada także aplikację mobilną, dzięki czemu można być na bieżąco z nowościami w Uczelni. NiUS Radio to także portal informacyjny, który przekazuje nie tylko nowości z życia społeczności akademickiej, ale także przekazuje bieżące informacje na temat miasta Szczecin.

Radio Meteor

Radio Meteor to działająca od 13 lutego 2012 roku internetowa rozgłośnia studencka. Muzyka? Oczywiście! Tym żyjemy jak każde radio. Poranne pobudzacze, wieczorne chillouty, nocne wyciszenia czy pasma autorskie z konkretną dla danego prezentera muzyką. Z nowościami zapozna wszystkich Magazyn Muzyczny, a Poznańska Kolejka Przebojów zaprosi po wycieczkę szlakiem najlepszych utworów tygodnia. Sportowe emocje? Lepiej trafić nie mogliście! Transmisje, programy, komentarze, analizy, wywiady obecne! Kulturalny przegląd wydarzeń? I to dogłębny! Sprawy społeczne i studenckie? Jesteśmy radiem studenckim – to nasza misja! O jakość naszych programów dbają niezawodni technicy, zaś specjaliści od reklamy i promocji codziennie pracują, by redakcja dotarła do jak największego grona osób. My takim gronem jesteśmy – zdecydowanie jednym z największych spośród wszystkich organizacji studenckich UAM. Dajemy z siebie 300%, dlatego Radio Meteor to zdecydowanie #studenckienajlepsze!

Projekt Społeczny

Dla inicjatyw lokalnych oraz akcji o tematyce społecznie istotnej, mających na celu uświadamianie społeczeństwa bądź wprowadzenie zmian w otoczeniu.

Kampania LGBTQ+

Kampania LGBTQ+ Zarządu Samorządu Studentów UW zwróciła uwagę na to, że wszystkie osoby tworzące wspólnotę Uniwersytetu Warszawskiego są równe, a nasza społeczność jest silna swoją różnorodnością. Akcja miała na celu również zwiększenie świadomości oraz popularyzację wiedzy na temat osób LGBTQ+. Kampania przedstawiała autentyczne historie osób studiujących na Uniwersytecie, które z pełną otwartością opowiadały o swojej tożsamości oraz emocjach. Ponadto w inicjatywie tej wzięli udział również pracownicy i pracownice Uczelni, dzięki czemu podkreślono rolę podejmowanych działań równościowych. Podczas kampanii powstał spot, w którym jest okazja do zobaczenia wspaniałe osoby współtworzące Uniwersytet Warszawski. Materiał jest o każdym i każdej z nas, pokazujemy w nim, że wszyscy mamy prawo czuć się dobrze z tym kogo kochamy oraz kim i jacy jesteśmy. Wpisuje się to również w szereg kampanii społecznych podejmowanych przez Zarząd Samorządu Studentów, których celem jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz tworzenia wspólnoty akademickiej jako środowiska otwartego, inkluzywnego i tolerancyjnego.

Studenci i studentki UŚ dla Ukrainy

Już od ranka 24 lutego 2022 r. studentki i studenci natychmiastowo włączyli się we wszelką działalność dot. pomocy Ukrainie. Samorząd Studencki koordynował ogrom działań, które mogły wspomóc ukraińskich studentów i studentki na wielu obszarach. W ramach samorządu powołani zostali przedstawiciele do zespołu Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta, którzy razem z nim pozostawali w gotowości, podczas codziennych dyżurów oraz byli gotowi świadczyć pomoc prawną. Podobna komórka została powołana również w Studenckiej Poradni Prawnej z inicjatywy samorządu. Razem z Kanclerzem Uniwersytetu samorządowcy włączyli się w pomoc w koordynowaniu przyjmowania gości do domów studenckich, oraz ich bieżącej obsługi, łącznie z poszukiwaniem pracy, oraz pomocy przy ewentualnym ściągnięciu bliskich na teren RP. Na wydziałach zostały powołane zespoły, które pomagały studentom podczas bieżących problemów związanych ze studiowaniem. Samorządowcy byli pomysłodawcami i koordynatorami formularza dla wolontariuszy, którzy są gotowi pomóc na wielu obszarach - tłumaczenie, pomoc w zbiórce rzeczowej czy finansowej, wsparcie psychologiczne itd. Ponadto, dyżurowaliśmy w Domach Studenckich organizując spotkania integracyjne dla studentów Ukraińskich, jak również organizowaliśmy cykliczne spotkania z władzami uczelni, mające na celu bieżące pozyskiwanie informacji o ewentualnych problemach. Podczas uniwersyteckiego koncertu "Miasto Nauki Ukrainie" samorząd studencki stworzył specjalną strefę aktywności dla studentów, jak i młodszych uczestników wydarzenia, jak również włączył się w pomoc techniczną przy całym wydarzeniu. Ponadto, uczestniczyliśmy w specjalnie organizowanych szkoleniach z podstaw pomocy psychologicznej, by jeszcze lepiej móc pomóc naszym kolegom i koleżankom Ukraińcom. W ramach wydziałów organizowaliśmy spotkania naukowe/wykłady, które podnosiły świadomość cd. sytuacji, która dzieje się za naszą granicą, które przyciągały niezliczone ilości studentów.

US dla Ukrainy

Przełom lutego i marca br. to okres wyzwań dla całego społeczeństwa. Akademickie ośrodki naukowe, w tym Uniwersytet Szczeciński, starały się jak najbardziej wesprzeć obywateli Ukrainy. W ramach swojej działalności Uniwersytet Szczeciński zorganizował wiele działań pomocowych okazując wsparcie i solidarność wobec obywateli Ukrainy między innymi poprzez bezpłatne konsultacje prawne w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji, bezpłatne wsparcie psychologiczne, bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy organizowane przez Wydział Humanistyczny, zaangażowanie się w pracę na rzecz Związku Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie oraz powołanie Pełnomocniczki rektora ds. pomocy Ukrainie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://usz.edu.pl/ukraina

Projekt Prostudencki

Dla projektów wpływających na poprawę jakości studiowania i życia studentów. Projekt może dotyczyć zmian strukturalnych lub infrastrukturalnych. Wymagane jest wskazanie skutków wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem ich wpływu na poprawę jakości życia społeczności akademickiej.

Rights for US

Rights for US to projekt polegający na uświadomieniu studentów z zakresu ich praw i obowiązków. Kluczowe działania wdrażane w projekcie dla studentów mają wpływ na jakość i świadomość studiowania. Innowacyjne podejście do tematyki praw i obowiązków studenta wpływa na poprawę jakości studiowania i życia studentów, w szczególności dzięki zwiększeniu ich świadomości w tym obszarze, co w bezpośredni sposób przekłada się na realizację toku studiów.

Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu

„Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu” to wydarzenie organizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego mające na celu promocję zdrowego trybu życia oraz pogłębienie wiedzy specjalistycznej. Całość wydarzenia jest dedykowana studentom, licealistom oraz mieszkańcom Rzeszowa. Akcja odbywa się w dniach na przestrzeni pięciu tematycznych dni: Dzień Nauki, Dzień Diagnostyki, Dzień Medycyny Ratunkowej- URatuj nas, Dzień Dietetyki, Dzień Sportu.

NOC W BIBLIOTECE

Tuż przed sesją studenci potrzebują dużo czasu na naukę, wymagającą często dostępu do księgozbioru uczelni. Niestety, godziny otwarcia biblioteki dla wielu osób są za krótkie i nie pozwalają spędzić w niej wystarczającej ilości czasu. Chcąc pomóc studentom w tak ciężkim - jak sesja - czasie, zorganizowaliśmy wspólną naukę do późnych godzin wieczornych w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

EKO Projekt

Dla projektów mających na celu promowanie ekologicznego stylu życia oraz uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie.

Kwiat za grat

Kwiat za grat to coroczny projekt organizowany przez Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Pierwsza edycja miała miejsce w 2005 r. Wydarzenie polega na zbiórce elektrośmieci, które mogą przynosić mieszkańcy miasta Szczecin. Z początkiem każdej wiosny na Jasnych Błoniach w zamian za przynoszone elektrośmieci (zużyte sprzęty RTV, AGD, akcesoria komputerowe, ładowarki, telefony czy baterie) mieszkańcy otrzymują sadzonkę kwiatów. Wydarzenie cieszy się sporą popularnością wśród społeczności miasta i jest na stałe zakorzenione w tradycję wydarzeń Uniwersytetu Szczecińskiego.
Projekt realizowany jest we współpracy z Remondis Szczecin, Operatorem Enea, a do tegorocznej edycji dołączyła firma R3, która podczas wydarzenia udostępniła dla mieszkańców Recomat - urządzenie do recyklingu plastikowych i aluminiowych butelek czy puszek.

Prawo dla klimatu

Głównym koordynatorem kampanii był przewodniczący RSS WPiA UAM, Mikołaj Muzolf, który zainicjował pomysł podnoszenia świadomości ekologicznej pośród społeczności Wydziału. RSS podjął się współpracy z aktywnymi i znanymi działaczami Greenpeace - Katarzyną Niemier oraz Jakubem Kwiatkowskim. Wspólnie zaplanowali strategię kampanii realizując wyznaczone cele. Na kampanię składało się: - Spotkania z prelegentami (Katarzyną oraz Jakubem), którzy opowiadali o przyczynach, przebiegu i skutkach kryzysu klimatycznego zarówno w sferze międzynarodowej, jak również lokalnej. Łącznie odbyły się trzy spotkania w tym zakresie (w kwietniu, maju oraz czerwcu). Cieszyły się ona popularnością, która zwiększała się. Dodatkowo dwóm spotkaniom towarzyszyły elementy dodatkowe - podczas pierwszego spotkania zamówiono dla uczestników wege pizzę, natomiast podczas trzeciego spotkania, po prelekcji i dyskusji został wyświetlony film - Mroczne wody (2019). - Seria postów w social mediach RSS - co środę publikowany był post, którego tematyka nawiązywała do kryzysu klimatycznego. Było to między innymi zwrócenie uwagi na kwestię topnienia lodowców, nielegalnych wyspisk lub praktyczne porady wskazujące jak zachowywać się ekologicznie.

Green Days UW

Green Days UW jest kampanią ekologiczną, która powstała w odpowiedzi na postęp Uniwersytetu Warszawskiego w zielonej polityce - jako studenci również chcieliśmy włączyć się w liczne działania prowadzone przez nasz Uniwersytet. Akcja rozpoczęła się od powstania Zielonej Strefy na małym dziedzińcu przy budynku Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzyliśmy miejsce spotkań, odpoczynku, w których zarówno osoby studiujące, jak i pracownicy i pracownice Uniwersytetu mogli usiąść i skorzystać z otoczenia licznych drzew, krzewów oraz roślin kwiatowych. Dla smakoszy kuchni można było skorzystać ze świeżych ziół i przypraw, które dostępne były do zerwania w strefie. Kwietne otoczenie było również sprzyjające dla owadów, które licznie odwiedzały to miejsce. Dodatkową akcją było powstanie w budynku Samorządu Studentów UW punktu, w którym zainteresowane osoby mogły oddać zużyty olej, który później był przerabiany na mydło. Punkt powstał we współpracy z Eko-Koalicją. Kampania była przeprowadzona w mediach społecznościowych, a jej finałem była organizacja eko-kina plenerowego w ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Podczas wydarzenia, uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez prof. Szymona Malinowskiego - wybitnego fizyka oraz głównego bohatera filmu dokumentalnego w reżyserii naszego drugiego gościa: Jonathana L.Ramseya. Następnie uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć film "Można Panikować!", z udziałem prelegentów naszej dyskusji. W celu uwidocznienia problemu katastrofy ekologicznej, na zakończenie zdecydowaliśmy się na seans filmu katastroficznego, który na pewno dał do myślenia wszystkim osobom uczestniczącym w wydarzeniu.

Powered by myEvent